เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 
 

  
อบรมเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการขยะ (3R)
เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2562
มีคนดู 15 คน
  
  
  
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ ๔ สมศ.
เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2562
มีคนดู 13 คน
  
  
  
อบรมสร้างสื่อ kahoot plickers qrcode
เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2562
มีคนดู 11 คน
  
  
  
ประชุมสร้างหลักสูตร 2562
เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2562
มีคนดู 11 คน
  
  
  
กิจกรรมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช
เมื่อ 3 พฤศจิกายน 2562
มีคนดู 15 คน
  
  
  
โครงการพัฒนาแกนนำสุขภาพวัยรุ่น
เมื่อ 6 กรกฎาคม 2562
มีคนดู 43 คน
  
  
  
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ 1 กรกฎาคม 2562
มีคนดู 32 คน
  
  
  
ประเมินครูผู้ช่วย
เมื่อ 1 กรกฎาคม 2562
มีคนดู 47 คน
  
  
  
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด"
เมื่อ 27 มิถุนายน 2562
มีคนดู 36 คน
  
  
  
โกบอลเฮ้าส์ กาฬสินธุ์ มอบวัสดุ/ครุภัณฑ์
เมื่อ 27 มิถุนายน 2562
มีคนดู 28 คน
  
  
หน้าแรก   ก่อนหน้า    หน้า 1/6     ต่อไป   หน้าสุดท้าย
 
 

โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม

ตำบล มหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัด กาฬสินธุ์ 46150
เบอร์โทรศัพท์ : 043 - 127531
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Copyright 2017 by mahachaipit.ac.th